Farmanews.com

Notas de Prensa  

Psiquiatría. 28 de febrero de 2011

La nova seu de la de la Fundació DAU donarà feina a 180 treballadors amb malaltia mental

El president Mas ha inaugurat la nova seu de la Fundació de 7000 m2, situada a la Zona Franca de Barcelona

L’adequació de la nau ha suposat la inversió de 3,5 milions d’euros finançats per la Generalitat de Catalunya, obres socials d’entitats financeres i benèfiques, així com amb els recursos de la pròpia entitat

El nou centre podrà generar feina per a 180 treballadors al llarg dels propers 5 anys

La Fundació DAU és una entitat no lucrativa socialment compromesa, que s’encarrega de millorar la qualitat de vida de persones amb trastorn mental sever, mitjançant la seva inserció laboral.

Barcelona,  28 de febrer de 2011. Avui ha tingut lloc l’acte d’inauguració de la nova seu de la Fundació DAU a la Zona Franca de Barcelona. L’acte ha estat presidit per  Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya. També s’ha comptat amb la presència de Josep Lluís Cleries, conseller de Benestar Social i Família, Salvador Jorba i Nadal, delegat territorial del Govern a Barcelona, Inma Moraleda i Pérez, regidora de cultura i benestar social de l’Ajuntament de Barcelona,  Francesc Sancho i Serena, secretari d’Estratègia i Coordinació, Rosa Boladeras i Serraviñals, presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat; Xavier López i García, director general d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom; i Roser Torrentó i Santjust, directora de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD), entre d’altres representants institucionals.

 

L’acte inaugural ha consistit en el descobriment d’una placa commemorativa, a càrrec del president de la Generalitat. Tot seguit s’ha procedit a la visita guiada de les instal·lacions començant per la zona de laboratoris de farmàcia i cosmètica, formació pre-laboral i, finalitzant a la zona d’oficines i serveis. A l’espai de serveis comuns han tingut lloc els parlaments institucionals a càrrec de Lluís Bahamonde i Falcon, president de la Fundació DAU i d’Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya.

 

La Fundació DAU, que actualment compta amb 36 treballadors amb discapacitat derivada de malaltia mental, té previst donar feina, en els propers 5 anys (2011-2015), a 180 nous treballadors. Les previsions concretes són: 80 treballadors al propi Centre Especial de Treball de la Fundació, 50 nous treballadors inserits a altres empreses provinents del Servei Prelaboral DAU i, 50 treballadors més, s’incorporaran al mercat laboral mitjançant la borsa de treball de la pròpia entitat. Aquestes xifres són estimacions orientatives realitzades per la Fundació a data 2011, tot i que es podrien superar, si es donen les circumstàncies pressupostàries i conjunturals necessàries per a poder ampliar aquesta xifra.

 

La nova seu de la Fundació compta amb una nau adaptada per als seus serveis, de 7.000 m2, que es reparteixen en tres plantes que conformen les diferents àrees de treball. La primera planta, de 3.000 m2 allotja la planta manipulació del laboratori farmacèutic, com a fabricant parcial. A la segona planta, també de 3.000 m2, es realitzen les tasques de fabricant parcial de productes cosmètics. La planta tercera, de 1.000 m2, contempla la zona de serveis de qualificació i inserció laboral, atenció al públic, menjador i oficines diverses. El servei pre-laboral DAU, té per finalitat capacitar persones afectades per malalties mentals per la seva posterior inserció al mercat de treball.

 

El projecte de la Fundació DAU és innovador a Espanya, ja que reuneix en un mateix espai, laboratoris farmacèutic i cosmètic com a fabricants parcials i, alhora, un Centre Especial de Treball i formatiu. Per una altra banda és important assenyalar que, la tasca desenvolupada per l’entitat, dignifica i permet qualificar professionalment, a un col·lectiu que històricament ha patit l’estigmatització i la invisibilitat per part de molts sectors de la societat.

 

El projecte d’ampliació i reubicació del centre de la Fundació DAU dóna resposta així, a l’important dèficit d’oportunitats laborals d’aquest col·lectiu emergent. A Barcelona, actualment es xifra en 400 llocs de treball ofertats en Centres Especials de Treball, per cobrir una necessitat calculada d’unes 3.000 persones.

 

En aquest projecte d’adequació de la nau s’hi ha invertit un total de 3’5 milions d’euros, que han estat finançats per la Generalitat de Catalunya i Obres Socials d’Entitats financeres i benèfiques així com la pròpia Fundació DAU.

 

 

 

Sobre la Fundació DAU

 

La Fundació DAU, és una entitat no lucrativa socialment compromesa. La seva missió és millorar la qualitat de vida de persones amb trastorn mental sever a través de la inserció laboral. DAU gestiona el centre especial de Treball i el Laboratori DAU, que actualment ocupa 36 treballadors, ofereix serveis de condicionament i manipulat industrial especialitzat a empreses del sector farmacèutic, cosmètic i alimentació. El servei pre-laboral compta amb 25 places per l’entrenament, capacitació i inserció laboral de futurs treballadors al CET i laboratori DAU, altres CETs i a empreses ordinàries, amb un índex d’inserció del 50% en els darrers anys. La Organització Mundial de la Salut – OMS-, estima que la població afectada d’aquesta patologia és entre el 1,5 i el 3%. A Barcelona i la seva Àrea Metropolitana són entre 45000 i 90000 persones.

Subir  

Subir notas de prensa y convocatorias

Próximas convocatorias   

No hay próximas convocatorias
Ver todas

Especialidades  

Busca notas de prensa por especialidad médica o enfermedad.Ver todas

Archivo  

Busca notas de prensa por su fecha de edición.

  Selecciona el año


Copyright © 2018, Farmavet, S.L. Todos los derechos reservados.