Farmanews.com

Notas de Prensa  

16 de mayo de 2013

Pallapupas ajuda a expressar les seves emocions a les persones amb demències severes

Pallapupas, en col·laboració amb la Fundació Pere Relats i després de tres anys de treball continuat, ha trobat una via per facilitar que persones afectades per demències en fases avançades puguin expressar les seves emocions.

Un total de 102 persones residents en la Fundació Pere Relats, entitat que atén a persones grans, han col·laborat en aquesta iniciativa i alhora s′han beneficiat d′aquest servei. 

Tot comença en 2009 quan membres de la ONG Pallapupas acudeixen a la Fundació Pere Relats per treballar amb persones que presenten dèficits cognitius importants. En les sessions descobreixen que la figura del clown és fonamental per generar, a través del joc, les condicions apropiades perquè aquestes persones expressin les seves emocions. Segons els experts, encara que tenen afectat el nivell cognitiu i funcional, l′àrea emocional conserva les seves capacitats.

En l′estudi han participat persones grans, amb diagnòstic de demència en fases moderades i avançades, les reaccions davant la intervenció de Pallapupas han estat el moviments dels ulls, de la boca o esbossos de somriures, tots ells petits gestos que descobreixen que la seva part sensorial i afectiva encara segueix activa.

Així, en aquest període de treball, els membres de Pallapupas i els responsables de la Fundació Pere Relats, han comprovat que el 97% de les interaccions han estat positives i, al mateix temps, han quantificat els diferents nivells de resposta: un 39,4% s′han expressat de forma ocular, un 30,1% verbal i un 21,8% a través del somriure.

L′activitat plantejada per Pallapupas en estreta col·laboració amb la Fundació Pere Relats, pretén generar un espai on les persones afectades de demència, en fases avançades, tinguin l′oportunitat de comunicar-se i de sortir de l′aïllament que els produeix la pèrdua de les seves capacitats cognitives. 

Segons Angie Rosales, fundadora de Pallapupas, “Els objectius fonamentals d′aquestes intervencions són mantenir i millorar l′estat d′ànim dels participants, desdramatitzant la situació que estan vivint i omplint de vitalitat i alegria els moments en què desenvolupen l′activitat”.

Resultats més destacables

Per fer la valoració objectiva del projecte s′ha realitzat una observació sistematitzada en tres períodes diferents: febrer-abril del 2011, octubre-desembre del 2011 i febrer-abril del 2012, s′han analitzat a fons 22 sessions per treure conclusions. “El fet de generar una resposta, per petita que sigui, ja és un èxit” comenta Rosales. 

“Però”, segons Jose Luis Oreiro, director tècnic de Pere Relats, “sobretot s′ha aconseguit l′objectiu que ens havíem plantejat des del inici: facilitar l′expressió d′emocions”. 

L′espai de transmissió ha generat un resultat bidireccional: l′acció dels Pallapupas s′adapta al moment i les circumstàncies de cada persona i, alhora, fa que millori el coneixement del resident per part de l′equip Interdisciplinari. 

A més, l′experiència ha facilitat un procés de canvi en el model d′activitats de la Fundació Pere Relats, dirigides a persones amb demència, passant d′un model basat en les intervencions en grup a un model basat en una intervenció més individualitzada. 

Els responsables de Pere Relats, corroboren la seva percepció que la intervenció té també un impacte positiu en les famílies i com a repte de futur s′han plantejat fer una valoració científica d′aquesta intuïció.Dinàmica de les intervencions dels Pallapupas

Totes les intervencions s′han realitzat seguint un procés molt rigorós en el qual estan implicats tant l′equip interdisciplinari de la Fundació com els membres de Pallapupas. 

En primer lloc es realitza la Transmissió: una reunió en la qual l′equip Interdisciplinari transmet als Pallapupas tota la informació que consideren oportuna sobre els residents. D′aquesta manera, els Pallapupas poden estructurar i adaptar la intervenció a la situació dels assistents. 

A continuació s′aborda l′Itinerari, primer actuant en cadascuna de les habitacions i en els passadissos i, posteriorment, en els espais comuns, on les persones grans es reuneixen per xerrar o fer tasques i on es poden realitzar jocs més participatius. 

Finalment, una vegada acabada la jornada, els Pallapupas escriuen el Diari: amb les informacions i dades sobre els usuaris que han participat, la seva resposta, com ha anat l′actuació, resposta del personal de la planta i altres aspectes que considerin destacables. Aquestes anotacions també resulten molt útils per a l′equip de la Fundació que els permet conèixer millor als residents. 


_____________________________________________________

Pallapupas ayuda a expresar sus emociones a las personas con demencias severas

 

Pallapupas, en colaboración con la Fundación Pere Relats y tras tres años de trabajo continuado, ha encontrado una vía para facilitar que personas afectadas por demencias en fases avanzadas puedan expresar sus emociones.

 

Un total de 102 personas residentes en la Fundación Pere Relats, entidad que atiende a personas mayores, han colaborado en esta iniciativa y, a la vez se han beneficiado de este servicio.  

 

Todo empieza en 2009 cuando miembros de la ong Pallapupas acuden a la Fundación Pere Relats, para trabajar con personas que presentan déficits cognitivos importantes. En las sesiones, descubren que la figura del clown es fundamental para generar, a través del juego, las condiciones apropiadas para que estas personas expresen sus emociones. Según los expertos, aunque tienen afectado el nivel cognitivo y funcional, el área emocional conserva sus capacidades.

En el estudio han participado personas mayores, con diagnostico de demencia en fases moderadas y avanzadas, cuyas reacciones ante la intervención de Pallapupas han sido el movimientos de los ojos, de la boca o esbozos de sonrisas, todos ellos pequeños gestos que descubren que su parte sensorial y afectiva todavía sigue activa.

Así, en este periodo de trabajo, los miembros de Pallapupas y los responsables de la Fundación Pere Relats, han comprobado que el 97% de las interacciones han sido positivas y, al mismo tiempo, han cuantificado los distintos niveles de respuesta: un 39,4% se han expresado de forma ocular, un 30,1% verbal y un 21,8% a través de la sonrisa.

La actividad planteada por Pallapupas, en estrechada colaboración con la Fundación Pere Relats, pretende generar un espacio donde las personas afectadas de demencia, en fases avanzadas, tengan la oportunidad de comunicarse y de salir del aislamiento que les produce la pérdida de sus capacidades cognitivas.

Según Angie Rosales, fundadora de Pallapupas, “los objetivos fundamentales de estas intervenciones son mantener y mejorar el estado de ánimo de los participantes, desdramatizando la situación que están viviendo y llenando de vitalidad y alegría los momentos en que desarrollan la actividad”.

 

Resultados más destacables

Para hacer la valoración objetiva del proyecto se ha realizado una observación sistematizada en tres periodos diferentes: febrero - abril 2011, octubre - diciembre 2011 y febrero - abril 2012, se han analizado a fondo 22 sesiones para sacar conclusiones. “El hecho de generar una respuesta, por pequeña que sea, ya es un éxito” comenta Rosales.  

“Pero”, según Jose Luis Oreiro, director técnico de Pere Relats, “sobre todo se ha logrado el objetivo que nos habíamos planteado desde el inicio: facilitar la expresión de emociones”.

El espacio de transmisión ha generado un resultado bidireccional: la acción de los Pallapupas se adapta al momento y a las circunstancias de cada persona y, a la vez, hace que mejore el conocimiento del residente por parte del equipo Interdisciplinario.

Además, la experiencia ha facilitado un proceso de cambio en el modelo de actividades de la Fundación Pere Relats, dirigidas a personas con demencia, pasando de un modelo basado en las intervenciones grupales a un modelo basado en una intervención más individualizada.

Los responsables de Pere Relats, corroboran su percepción de que la intervención tiene También un impacto positivo en las familias y como reto de futuro se han planteado hacer una valoración científica de esta intuición.

 

Dinámica de las intervenciones de los Pallapupas

Todas las intervenciones se han realizado siguiendo un proceso muy riguroso en el que están implicados tanto el equipo interdisciplinar de la Fundación como los miembros de Pallapupas.

En primer lugar se realiza la Transmisión: una reunión en la que el Equipo Interdisciplinar  transmite a los Pallapupas toda la información que consideran oportuna sobre los residentes. De esta manera, los Pallapupas pueden estructurar y adaptar la intervención a la situación de los asistentes.

A continuación se aborda el Itinerario, primero actuando en cada una de las habitaciones y en los pasillos y, posteriormente, en los espacios comunes, donde las personas mayores se reúnen para charlar o hacer labores y donde se pueden realizar juegos más participativos.

Por último, una vez acabada la jornada, los Pallapupas escriben el Diario: con las informaciones y datos sobre los usuarios que han participado, su respuesta, cómo ha ido la actuación, respuesta del personal de la planta y otros aspectos que consideren destacables. Estos apuntes también resultan muy útiles para el equipo de la Fundación ya que les permite conocer mejor a los residentes. 

Subir  

Subir notas de prensa y convocatorias

Próximas convocatorias   

No hay próximas convocatorias
Ver todas

Especialidades  

Busca notas de prensa por especialidad médica o enfermedad.Ver todas

Archivo  

Busca notas de prensa por su fecha de edición.

  Selecciona el año


Copyright © 2018, Farmavet, S.L. Todos los derechos reservados.