Farmanews.com

Notas de Prensa  

Salud. 11 de marzo de 2014

2 de cada 10 nens i nenes d’entre 3 i 5 anys pateixen sobrepès o obesitat

Barcelona, 11 de març de 2014.- L’excés de pes continua augmentant entre els més petits: un 20,7% dels infants d’entre 3 i 5 anys participants en el Programa Thao durant el curs acadèmic 2012-2013 tenen sobrepès o obesitat. Les dades presentades avui per la Fundació Thao, que analitzen una mostra de 28.819 nens i nenes d’entre 3 i 12 anys, demostren la prevalença de sobrepès i obesitat infantil. Per Rafael Casas, director científic de la Fundació Thao, la dada més alarmant és la que fa referència als infants més petits, ja que els seus hàbits al començament de la vida marcaran el seu historial de salut els següents anys: “Una tercera part dels infants que tenen obesitat als 5 anys la continuen patint al final del període escolar, per això és tant important seguir treballant en la prevenció de l’obesitat i la intervenció des de la petita infància”. És per això que la Fundació Thao es marca l’objectiu de vetllar per la incorporació d’hàbits saludables també entre els més menuts.

Les dades de l’estudi transversal del curs 2012-2013 segueixen mostrant una situació preocupant pel que fa a obesitat i sobrepès entre la població infantil en general. Més d’1 de cada 4 nens i nenes d’entre 3 i 12 anys pateix excés de pes, una dada que es concreta en una prevalença de l’obesitat del 7,2% i del sobrepès del 21,3%. Entre els infants d’edats compreses entre els 3 i els 5 anys els percentatges són ja preocupants, arribant al 14,9% en sobrepès i al 5,8% en obesitat.

Tal i com explica el president de la Fundació Thao, Henri García: “L’obesitat continua sent un dels majors reptes als quals s’enfronta actualment la salut pública i és especialment preocupant l’elevada prevalença en la primera infància. Per això des de la Fundació Thao treballem des de la investigació, l’anàlisi de dades i la creació de protocols i eines d’actuació per posar fre a aquesta tendència”.

Des de la Fundació Thao fa anys que s’ha ampliat la franja d’edat dels escolars que participen en la temporada temàtica per incloure els nens i nenes de 0-3 anys, elaborant accions i materials específics per acompanyar als pares, mares i educadors en el procés d’adquisició dels hàbits saludables. Els "Thaoins viatgers" són un exemple d′aquestes accions pensades perquè els més petits les puguin desenvolupar en el si de la família i de les escoles bressol. Una altra iniciativa destacable és la iniciada amb els Tallers Thao Petita Infància, dirigits a pares i mares i a professionals de la petita infància, a fi d’abordar les dificultats a l’hora de la introducció dels nous aliments en les rutines dels més petits, tenint en compte la neofòbia alimentària, els processos innats d’autoregulació energètica, el joc i l’activitat física infantil i el vincle afectiu.

La Fundació Thao, a banda, ha estat convidada a formar part del consell assessor de l’Institut DKV de la Vida Saludable, posat en marxa per DKV Assegurances i la Universitat Rey Juan Carlos. Aquesta iniciativa s’ha creat per promoure la millora de la salut i la vida de la població mitjançant la divulgació d’informació i la formació orientada a inculcar hàbits saludables.

En aquest marc, la Fundació Thao desenvoluparà el segon estudi “Ambient durant l’hora de menjar a la infància: un estudi observacional sobre la socialització que exerceixen els pares sobre els nens i nenes”. Segons ha explicat Rafael Casas, “estem treballant ja amb l’Institut de Vida Saludable per fer un estudi sobre la socialització dels més petits de la casa respecte l’alimentació i com els influeixen l’actitud dels pares, l’entorn i els diferents estímuls a l’hora d’aprendre a menjar”. L’estudi analitzarà el comportament dels infants de 3 a 7 anys dins del seu entorn familiar avaluant conductes, models de relació i les estratègies dels progenitors davant l’alimentació dels seus fills.

Els hàbits alimentaris i d’activitat física, factors clau en la prevalença de l’obesitat Enguany, la Fundació Thao ha posat en marxa un nou estudi transversal d’hàbits alimentaris i d’activitat física, elaborat amb l’ajut d’una innovadora eina d’avaluació online, que ha avaluat a més de 2.000 nens i nenes d’entre 8 i 12 anys. Segons ha explicat el responsable de l’àrea d’avaluació i investigació de la Fundació Thao, Santi Gómez, “aquest estudi demostra que el 32% dels infants analitzats no menja ni una peça de fruita al dia i que el 41% no menja verdures diàriament ”. A més, l’estudi també determina que un 60% dels infants no presenta un nivell d’adherència elevat a la dieta mediterrània, una de les dietes més saludables i que, a banda, ha estat geogràfica i tradicionalment característica de l’estat espanyol.

D’altra banda, l’anàlisi dels hàbits d’activitat física dels nens i nenes també revela que un 36,5% dels infants no realitza gairebé cap activitat física (0-1 vegada) durant el cap de setmana. D’aquests, un 10% no en fa gens.Sobre la Fundació Thao

La Fundació Thao és una organització no lucrativa que es dedica a promoure estils de vida saludables entre els ciutadans i a prevenir problemes de salut per a reduir la prevalença de malalties cròniques no transmissibles relacionades amb l’estil de vida.

El principal programa de la Fundació és el Programa Thao, iniciat al 2007 a cinc municipis espanyols i embrió d’una xarxa municipal que actualment aglutina a més de 70 municipis de 7 Comunitats Autònomes. Aquesta xarxa posa a disposició d’institucions locals, associacions de pares i mares, escoles, comerços o centres de salut materials pedagògics i plans d’actuació elaborats per la coordinació nacional i avalats per un comitè d’experts. L’objectiu és frenar la prevalença de sobrepès i obesitat infantil promovent l’alimentació equilibrada, l’activitat física regular, l’estímul d’hàbits adequats de descans i la intervenció transversal sobre els factors psicològics i socials que intervenen en el benestar dels infants i les famílies.

Sota el concepte “Think Action Obesity”, la Fundació Thao s’ha establert com a referent a Espanya en avaluació i acció en promoció de la salut infantil. Compta amb la major mostra de nens i nenes de tot el país als quals es mesura periòdicament i amb els quals es porta a terme un pla d’accions continuades d’àmbit municipal per afavorir i reforçar hàbits saludables. El Programa Thao-Salut Infantil compta amb el suport de l’AECOSAN (Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició) a través de l′Estratègia Naos per a la prevenció de l′obesitat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i del Consell Superior d′Esports del Ministeri d′Educació, Cultura i Esport, entre altres organismes públics. A Catalunya, compta amb el certificat del Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludables (PAAS) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Els patrocinadors privats que donen suport al Programa Thao són Nestlé, Ferrero Ibérica, DKV Assegurances, el Grup Orangina Schweppes i les empreses associades a Thao Friendly.

Subir  

Subir notas de prensa y convocatorias

Próximas convocatorias   


Ver todas

Especialidades  

Busca notas de prensa por especialidad médica o enfermedad.Ver todas

Archivo  

Busca notas de prensa por su fecha de edición.

  Selecciona el año


Copyright © 2018, Farmavet, S.L. Todos los derechos reservados.