Farmanews.com

Notas de Prensa  

Tabaquismo. 02 de junio de 2014

El tabac provocarà vuit milions de morts l’any al 2030

  • Segons la OMS, el tabac mata fins a la meitat de persones que el consumeixen, uns sis milions l’any. Es calcula que arribarem als vuit milions de morts l’any al 2030, si no fem res per evitar-ho
  • Els professionals sanitaris, agents socials i entitats que treballen en la prevenció, control i tractament del tabaquisme s’uneixen sota el lema "Tots junts per la salut: CAP PAS ENRERE!", negant-se a retrocedir en els avenços aconseguits als últims anys contra el tabac
  • Les polítiques que augmenten els impostos en el preu del tabac són les més efectives en la lluita contra el tabaquisme
El tabac mata cada any a la meitat de les persones que el consumeixen, que són uns sis milions de persones a l’any, segons l’Organització Mundial de la Salut. D’aquests sis milions, cinc milions el consumeixen o l’han consumit, i més de sis-cents mil son persones no fumadores. Aquesta xifra va en augment, de manera que el tabac provocarà vuit milions de morts l’any al 2030, segons dades de l’OMS.

Des de Catalunya no es vol seguir amb aquesta tendència, per aquest motiu els professionals sanitaris, agents socials i entitats que treballen en la prevenció, control i tractament del tabaquisme s’han unit sota la consigna “Tots junts per la salut: CAP PAS ENRERE!”. “Tots junts per la salut: CAP PAS ENRERE!” és el títol del manifest públic en el que aquests professionals i entitats es neguen a retrocedir en els avenços aconseguits als últims anys contra el tabac. D’aquesta manera, també fan una crida al compromís per la seva part, per a transmetre a la societat de tenir cura de la seva pròpia salut i del seu entorn.

Segons el manifest CAP PAS ENRERE!, és cert que la Llei Anti-tabac (Llei 42/2010) “s’ha normalitzat, es compleix de manera generalitzada i ha estat acceptada per la majoria de la població, suposant millores tant en la salut com en la disminució de la prevalença del consum de tabac”.

Per aquest motiu, no es volen perdre els progressos als que s’han arribat i signen aquest manifest les següents entitats: L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, la Societat Catalana pel Control i Tractament del Tabaquisme, el Programa d’Atenció Primària Sense Fum, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, la Societat Catalana de Cardiologia, la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball, el Consell de Col•legis Farmacèutics de Catalunya, la Xarxa Catalana d’Hospitals sense fum, la Societat Catalana de Pneumologia, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, i l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

Adjuntem document de posicionament

Impostos, la mesura més efectiva
Les mesures més efectives en la lluita contra el tabaquisme són les polítiques d’augment en els impostos al preu final del tabac i les regulacions de cada país sobre el consum de tabac als espais públics, segons dades de l’OMS.
Investigacions del Conveni Marc per al Control del Tabac (CMCT) de l’OMS, demostren que un preu més elevat del tabac, gràcies a la pujada d’impostos sobre el producte, provoca una disminució en el nombre de fumadors entre els joves i les persones d’ingressos mitjans i menors. Així un augment del 10% en el preu del tabac, per impostos, provoca una reducció del consum de tabac d’un 4% en països d’ingressos alts, i fins un 5% als països d’ingressos mitjans i menors.

Altres dades de l’OMS sobre el tabac
El tabac mata progressivament. Durant el segle XX el tabac va provocar cent milions de morts. Si es manté la tendència actual, durant el segle XXI es registraran fins a mil milions de morts. El fum aliè també mata. El fum aliè és aquell que omple restaurants, oficines i d’altres espais tancats, provocant més de sis-cents mil morts cada any. Però gràcies a les lleis integrals contra el fum (com la “Llei de mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de la venda, el suministre, el consum i la publicitat del productes del tabac” 42/2010), la salut de més de mil milions de persones està protegida.
La vigilància és un factor clau per reduir i evitar el consum de tabac, mitjançant enquestes representatives entre joves i adults repetides cada cinc anys. Així com la prohibició de la publicitat en totes les seves formes (redueix el consum de tabac un 7% aproximadament de mitjana) i les advertències gràfiques i textuals impactants als paquets de tabac.

INFORMACIÓ SOBRE SCATT:
La Societat Catalana pel Control i Tractament del Tabaquisme (SCATT) és una societat científica sense ànim de lucre, que vetlla per la salut i el benestar social envers el tabaquisme.
Els objectius de la SCATT són:
- Unir tots els professionals que tinguin d′una o altra forma quelcom a dir en la prevenció, control i tractament del tabaquisme.
- Contribuir al millorament científic.
- Promoure el desenvolupament de polítiques de control i tractament del tabaquisme.
- Assessorar a organismes públics i societats privades en matèria de tabaquisme.
- Fomentar la col•laboració amb altres societats científiques, universitats, entitats i agents socials que treballin en la prevenció control i tractament de tabaquisme.

INFORMACIÓ SOBRE “L’ACADÈMIA”:
L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears és una entitat fundada l’any 1872, amb personalitat jurídica oficialment reconeguda, i constitueix una tribuna i lloc de reunió dels professionals de la salut de Catalunya, Balears, València i Andorra. És una institució independent al servei del país i no vinculada a cap organisme oficial.
La seva finalitat és fomentar l’estudi i el conreu de les ciències de la salut en tots els seus aspectes: humà, tècnic, social i cívic, tant en la seva vessant assistencial com docent i d’investigació.
És una comunitat científica viva, fruit de l’esforç col•lectiu, que s’adapta a les necessitats i circumstàncies científiques del moment, que treballa en col•laboració amb altres societats mèdiques, biològiques i farmacèutiques, nacionals i estrangeres, amb una constant inquietud de progrés.
És la corporació mèdica més important del nostre país, pel nombre de socis, més de 26.000. Està integrada per 80 societats científiques que agrupen els professionals de les ciències de la salut. El curs 2012-2013 el volum d’activitats científiques que s’ha desenvolupat conjuntament és superior als 1700 actes i els professionals que hi assisteixen ronda la xifra de 40.000 persones.

Subir  

Subir notas de prensa y convocatorias

Próximas convocatorias   

Especialidades  

Busca notas de prensa por especialidad médica o enfermedad.Ver todas

Archivo  

Busca notas de prensa por su fecha de edición.

  Selecciona el año


Copyright © 2018, Farmavet, S.L. Todos los derechos reservados.