Farmanews.com

Notas de Prensa  

Salud ambiental. 08 de marzo de 2013

CREAL inicia el projecte europeu HELIX: un projecte innovador basat en l’estudi de múltiples riscos ambientals per la salut infantil

  • HELIX construirà l’exposoma dels primers anys de vida, avaluant tots els factors ambientals relacionats amb la salut, incloent factors d’estil de vida i exposicions químiques. 

Barcelona, ​​8 de març de 2013.- El proper dilluns el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) inicia un nou projecte europeu de recerca anomenat HELIX amb una reunió de tres dies al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. El projecte està coordinat per la Dra Martine Vrijheid del CREAL. Durant els propers 4 anys i mig, els investigadors estudiaran l’exposoma, combinant tots els riscos ambientals als qual estan exposats mares i nens, i la seva relació amb la salut infantil. HELIX desenvoluparà eines avançades per a mesurar l’exposoma, incloent l’ús de telèfons intel·ligents (smartphones) i marcadors biològics.

HELIX engloba 13 institucions de vuit països europeus, incloent dues PYME’s i sis estudis de cohorts de naixement de França, Grècia, Noruega, Espanya i el Regne Unit. El projecte HELIX rebrà una contribució de €8.6M de la Comissió Europea.

Els smartphones, equipats amb un GPS i sensors ambientals, seran utilitzats per controlar els riscos potencials (la contaminació atmosfèrica, la radiació ultraviolada, l’activitat física i el soroll) als quals els participants de l’estudi estan exposats. Es mesuraran els marcadors biològics de moltes exposicions químiques amb les tècniques de laboratori més avançades, incloent els contaminants presents en els aliments, en els productes de consum i en l’aigua. El projecte recollirà les dades de l’exposoma complert de 1200 mares i els seus fills; serà l’estudi d’investigació més gran fins al moment en aquesta àrea.

L’objectiu del projecte HELIX és construir un exposoma per a les primeres etapes de la vida. L’embaràs i els primers anys de vida són reconeguts per ser els períodes de més alta susceptibilitat als danys de les exposicions ambientals que poden tenir conseqüències al llarg de la vida. Martine Vrijheid, coordinadora d’HELIX diu: “Una millor comprensió dels riscos ambientals en els primers anys de vida pot proporcionar eines molt eficaces per a la prevenció de la malaltia. Les intervencions en la fase inicial de la vida poden afectar la programació biològica de l’organisme i canviar el desenvolupament del cos cap a una funció normal”. I afegeix: “Els resultats d’aquest projecte ens ajudaran a comprendre millor com els diferents tipus d’exposicions es combinen i poden  influir en el desenvolupament de malalties”.

A la reunió assistiran investigadors d’alt nivell, entre ells el Dr. Matthew Longnecker, convidat, expert en contaminants ambientals del National Institut of Environmental Health Sciences (NIEHS), USA.

La reunió HELIX  tindrà lloc els propers 11-13 de març del 2013; dilluns 11 de març la reunió estarà oberta al públic de 9:00-13:00. Els seminaris es publicaran per internet. http://84.88.71.16:8080/auditori (compatible amb Windows Media Player). HELIX significa (en anglès): “The Human Early-Life Exposome – novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe”.

Web projecte HELIX: www.projecthelix.eu                                                   

Twitter:  @HELIXexposome

Web CREAL: www.creal.cat

 _____________________________________________________


CREAL inicia el proyecto europeo HELIX: un proyecto innovador basado en el estudio de múltiples riesgos ambientales para la salud infantil

• HELIX construirá el exposoma de los primeros años de vida, evaluando todos los factores ambientales relacionados con la salud, incluyendo factores de estilo de vida y exposiciones químicas.

Barcelona, ​​8 de marzo de 2013.- El próximo lunes el Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) inicia un nuevo proyecto europeo de investigación llamado HELIX con una reunión de tres días en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. El proyecto está coordinado por la Dra Martine Vrijheid del CREAL. Durante los próximos 4 años y medio, los investigadores estudiarán el exposoma, combinando todos los riesgos ambientales a los que están expuestos madres y niños, y su relación con la salud infantil. HELIX desarrollará herramientas avanzadas para medir el exposoma, incluyendo el uso de teléfonos inteligentes (smartphones) y marcadores biológicos.

HELIX engloba 13 instituciones de ocho países europeos, incluyendo dos PYME’s y seis estudios de cohortes de nacimiento de Francia, Grecia, Noruega, España y el Reino Unido. El proyecto HELIX recibirá una contribución de €8.6M de la Comisión Europea.

Los smartphones, equipados con un GPS y sensores ambientales, se utilizaran para controlar los riesgos potenciales (la contaminación atmosférica, la radiación ultravioleta, la actividad física y el ruido) a los que los participantes del estudio están expuestos. Se medirán los marcadores biológicos de muchas exposiciones químicas con las técnicas de laboratorio más avanzadas, incluyendo los contaminantes presentes en los alimentos, en los productos de consumo y en el agua. El proyecto recogerá los datos del exposoma completo de 1200 madres y sus hijos; será el mayor estudio de investigación hasta la fecha en este área.

El objetivo del proyecto HELIX es construir un exposoma para las primeras etapas de la vida. El embarazo y los primeros años de vida son reconocidos por ser los períodos de más alta susceptibilidad a los daños de las exposiciones ambientales que pueden tener consecuencias a lo largo de la vida. Martine Vrijheid, coordinadora de HELIX dice: “Una mejor comprensión de los riesgos ambientales en los primeros años de vida puede proporcionar herramientas muy eficaces para la prevención de la enfermedad. Las intervenciones en la fase inicial de la vida pueden afectar la programación biológica del organismo y cambiar el desarrollo
del cuerpo hacia a una función normal”. Y añade: “Los resultado de este proyecto nos ayudarán a comprender mejor como los diferentes tipos de exposiciones se combinan y pueden  influir en el desarrollo de enfermedades”.

A la reunión asistirán investigadores de alto nivel, entre ellos el Dr. Matthew Longnecker, invitado, experto en contaminantes ambientales del National Institut of Environmental Health Sciences (NIEHS), USA.

La reunión HELIX  tendrá lugar los próximos 11-13 de marzo del 2013; lunes 11 de marzo la reunión estará abierta al público de 9:00-13:00. Los seminarios se publicarán en internet. http://84.88.71.16:8080/auditori (compatible con Windows Media Player). HELIX significa (en inglés): “The Human Early-Life Exposome – novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe”.

Web proyecto HELIX: www.projecthelix.eu                                                  

Twitter:  @HELIXexposome

Web CREAL: www.creal.cat

Subir  

Subir notas de prensa y convocatorias

Próximas convocatorias   

Especialidades  

Busca notas de prensa por especialidad médica o enfermedad.Ver todas

Archivo  

Busca notas de prensa por su fecha de edición.

  Selecciona el año


Copyright © 2020, Farmavet, S.L. Todos los derechos reservados.