Farmanews.com

Notas de Prensa  

Psoriasis. 06 de noviembre de 2019
Enquesta next psoriasis: expectatives i necessitats de futur en psoriasi

Els pacients amb psoriasi reclamen a la Generalitat millorar l'abordatge de la malaltia i agilitar l'accés als tractaments innovadors

  • Gairebé la meitat dels pacients sense tractament (45%) es troba en fase moderada o greu. 
  • Acció Psoriasi es reuneix amb la Conselleria de Sanitat de Catalunya per proposar i col·laborar conjuntament en millores en el nivell d'assistència i afavorir un accés ràpid a tractaments innovadors. 
  • Prop de 250.000 catalans pateixen psoriasi i al 28% no se’l tracta en aquest moment.

Barcelona, 6 de novembre de 2019 —L'Associació de Pacients Acció Psoriasi ha mantingut una reunió amb Assumpta Ricart, Gerent de Salut i Atenció Integrada de l'Àrea d'Atenció Sanitària. Durant aquesta trobada han presentat a les autoritats els resultats regionals de l'enquesta NEXT Psoriasis: Expectatives i necessitats de futur en psoriasi realitzada entre pacients que pateixen aquesta patologia crònica amb un alt impacte físic, psicològic i social. L'objectiu d'aquesta trobada és sol·licitar el seu suport per millorar l'abordatge i tractament dels pacients amb psoriasi, una malaltia que afecta prop de 250.000 persones a Catalunya.

Segons les dades de l'enquesta, 1 de cada 4 pacients catalans diagnosticats amb psoriasi (28%) no rep cap tractament i gairebé la meitat d'aquests pacients sense tractament (45%) es troba en fase moderada o greu de la malaltia.

“Aquest estudi ens ha permès confirmar que els pacients amb psoriasi estan infractractats. Preocupa especialment que la major part dels pacients que no segueixen cap tractament pateix la malaltia en una fase moderada a greu”, afirma Santiago Alfonso, gerent d'Acció Psoriasi. “Les dades també ens indiquen que un 33% dels pacients que sí compten amb tractament estan poc o gens satisfets amb ell”, afegeix Alfonso.

A més d'aquests resultats, l'enquesta NEXT Psoriasis revela que el 29% dels pacients catalans amb psoriasi no el tracta un dermatòleg.

Durant la reunió, l'associació de pacients ha instat les autoritats a conèixer millor l'impacte de la malaltia en els pacients, així com la càrrega socioeconòmica que suposa a causa del seu caràcter discapacitant i la seva pèrdua conseqüent de productivitat. A més, s'ha sol·licitat una participació activa i col·laborativa dels pacients en la presa de decisions per a l'accés a nous fàrmacs, de manera que els pacients puguin accedir al més aviat possible a un millor tractament independentment del lloc en el qual visquin o l'hospital en què siguin tractats i sense que prevalgui un criteri economicista.

“Hem proposat col·laborar amb les autoritats en la creació de grups de treball que impliquin tots els agents del sistema (clínics, infermeria, pacients i administració) per tal de definir una ruta assistencial adequada, comptar amb dades reals referides a la malaltia i facilitar vies d'atenció amb la codificació i el finançament adequats”, puntualitza Alfonso.

Col·laboració conjunta

En aquest sentit, tal com comenta el gerent d'Acció Psoriasi, “tant pacients com associacions de pacients hem de treballar de forma conjunta amb l'Administració i alinear-nos en totes les decisions que impliquin una millora en el sistema i en l'abordatge de la malaltia. Sens dubte, el punt de vista del propi pacient pot ser de gran utilitat a l'hora d'implantar mesures d'actuació que ens afectaran directament”.

Aquesta reunió s'emmarca en la ronda de trobades que Acció Psoriasi està desenvolupant a nivell autonòmic per aconseguir la implicació i suport dels diferents governs autonòmics, fonamental per aconseguir que el nivell d'atenció dels pacients amb psoriasi sigui l'adequat per a les necessitats demandades pels pacients en aquesta enquesta.

Sobre Acció Psoriasis

Acció Psoriasi és una associació que neix el 1993, d'àmbit estatal sense ànim de lucre declarada d'utilitat pública que lluita per fer visible la psoriasi i l'artritis psoriàsica en totes les seves formes i conseqüències. L'associació treballa de manera multidisciplinària.

Els objectius d'Acció Psoriasi se centren en millorar la qualitat de vida de les persones amb psoriasi, sensibilitzar l'opinió pública dels problemes que comporta la malaltia i la inserció social dels afectats, combatent el desconeixement, els prejudicis i la discriminació.

A més, l'associació també actua com a portaveu davant de les autoritats sanitàries per a la millora en l'atenció al pacient i en els seus tractaments, així com donar suport a la recerca i estimular estudis relatius a la malaltia i el seu impacte.

Les activitats principals d'Acció Psoriasi són: formatives i informatives, difusió i editorial, representatives, sanitàries i científiques i associatives i de suport.

Subir  

Subir notas de prensa y convocatorias

Próximas convocatorias   

No hay próximas convocatorias
Ver todas

Especialidades  

Busca notas de prensa por especialidad médica o enfermedad.Ver todas

Archivo  

Busca notas de prensa por su fecha de edición.

  Selecciona el año


Copyright © 2020, Farmavet, S.L. Todos los derechos reservados.