Farmanews.com

Notas de Prensa  

Enfermería. 16 de julio de 2013
La gestió infermera de la demanda és la resposta que dóna la infermera des del seu àmbit competencial a una persona que planteja una demanda relacionada amb la salut i que requereix una resolució immediata i preferent. el dogc acaba de publicar un document de consens on s’estableix les actuacions que podran portar a terme les infermeres resolent casos sense haver de derivar a un altre professional.

AIFiCC satisfeta amb l′acord que regula les actuacions de les infermeres per gestionar consultes de salut de manera autònoma i resolutiva

Amb aquesta regularització es dóna agilitat al sistema sanitari, permetent que consultes de salut siguin resoltes autònomament per la infermera.

- L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) també demana una actuació similiar en relació a la regulació de la  prescripció medicaments i material de cures per infermeria. Una regulació aprobada per Decret el 2009 però que no s’ha fet efectiva encara, i que ha de permetre prescriure determinades tècniques, productes sanitaris i medicaments.

- L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària recorda que cal millorar les ratios infermera/pacient, molt inferiors a la resta de països de la comunitat europea.

- AIFiCC recorda que donar més capacitat resolutiva davant problemes de salut a les infermeres suposa una reducció del cost sanitari, ja que les seves actuacions tenen una relació cost-efectivitat molt alta.

- D’altra banda la capacitat de les infermeres per gestionar la demanda de visites als CAP queda demostrada per la seva formació i capacitació, i més ara amb la primera promoció de l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària, que ha suposat formar durant dos anys a infermeres per desenvolupar tasques específiques d’atenció primària. 

 

La satisfacció d’AIFiCC

Habitualment, quan un usuari arriba al centre de salut i fa una demanda assistencial, el procés sol ser donar-li hora amb el metge però, si té l’agenda plena i l’usuari no pot o no vol esperar-se a l’endemà, se li dóna cita amb el metge de reforç o de guàrdia. Aquesta resolució es pren independentment del motiu de la consulta o del problema de salut.

Per contra, no és freqüent que se li doni hora amb la infermera si no és que el pacient ho demana expressament. Això succeeix, fins i tot, quan la infermera disposa de temps per a atendre visites espontànies o urgents.

Amb la publicació d’aquest acord del Consell de Col.legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya on es regula les actuacions de la infermera per resoldre problemes de salut sense derivar a un altre professional, es posa la base per l’assoliment de competències que han de permetre millorar l’atenció a l’usuari, reconeixent a la infermeria la capacitat resolutiva que ja té i demostra diàriament.

Per Alba Brugués, de la Junta de l’AIFiCC, “nosaltres pensem que la infermera és el professional de l’equip d’atenció primària que pot intervindre de forma eficaç en la gestió de la demanda. Pot donar resposta assistencial adequada a molts dels problemes de salut, fer educació sanitària dirigida cap a l′autocura i  la prevenció i, a més, pot accedir a un gran nombre d’usuaris que habitualment ho hi tenim accés, perquè desconeixen que la infermera pot resoldre-li bona part d’aquests demandes. Per això, aquest acord del Consell de Col·legis d’Infermres i Infermers de Catalunya sobre la regulació de la gestió infermera de la demanda ens satisfà plenament”.

Cal millorar les ratio infermera/metge

L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària recorda que cal millorar les ratios infermera/pacient, molt inferiors a la resta de països de la comunitat europea.

De fet segons dades de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic) actualment a Espanya hi ha una ratio de 4,9 infermeres per cada 1.000  habitants, mentres que a la resta d’Europa les ratios són força superior. 

De manera que segons dades de l’OCDE, per exemple, França té una ràtio de 8,7; Finlàndia té una ràtio una mica superior de 9,6 infermeres per 1.000 habitants; Suècia té 11 infermeres per cada 1.000 habitants; i Noruega és qui té una ràtio més elevada amb 14,4 per 1.000 habitants.

Reducció cost sanitari

Des de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) es recorda que donar més capacitat resolutiva davant problemes de salut a les infermeres suposa una reducció del cost sanitàri, ja que les seves actuacions tenen una relació cost-efectivitat molt alta.

Segons dades de SATSE la infermera d’atenció primària atén a l’any prop de 225 milions de consultes, de les que més de 17 milions són en el propi domicili del pacient. Una activitat fonamental, que ajuda a la sostenibilitat del sistema i que encara seria més efectiva si s’utilitzés de forma més adequada l’aportació de la infermera a les demandes de la població.

Sobre AIFiCC

L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) neix l’any 1996 amb una clara vocació científica. Entre els seus objectius: aglutinar, estructurar i unificar criteris entre els professionals d′infermeria familiar i comunitària en defensa dels seus interessos i de la seva professió. Amb prop de 1.000 socis/es, l’AIFiCC s’organitza en 12 grups de treball que faciliten el desenvolupament professional i científic dels seus associats.

Accediu al capítol del DOGC 6412 (08/07/2013)

Subir  

Subir notas de prensa y convocatorias

Próximas convocatorias   Ver todas

Especialidades  

Busca notas de prensa por especialidad médica o enfermedad.Ver todas

Archivo  

Busca notas de prensa por su fecha de edición.

  Selecciona el año


Copyright © 2019, Farmavet, S.L. Todos los derechos reservados.