Notas de prensa

 • 17 de noviembre de 2008
 • 118

El projecte MALVA inicia avui els seus tallers de prevenció de violència de gènere i alcohol a l'IES Margarida Xirgu de Barcelona

El proyecto MALVA inicia hoy sus talleres de prevención de violencia de género y alcohol en el IES Margarida Xirgu de Barcelona

 Barcelona, 17 de novembre de 2008 ? El Projecte Malva de la Fundació Salut i Comunitat ofereix a partir d?avui tres tallers de prevenció de la violència de gènere associada a l?abús de l?alcohol a l?IES Margarida Xirgu de L´Hospitalet (Barcelona), atesa la gran acollida que estan tenint aquestes accions formatives en altres instituts per part d?alumnes i docents. Aquests tallers estan destinats a alumnes de 4rt d?ESO. D?altra banda, l?IES Pedraforca, també de L´Hospitalet, acollirà dos tallers més adreçats, en aquesta ocasió, a estudiants de 3r d?ESO, al final del present mes. El Projecte Malva és un programa subvencionat per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i el Pla Nacional sobre Drogues.

Els i les adolescents són una població fonamental a la qual va adreçada la labor preventiva del Programa Malva, no tan sols per ser un dels col?lectius més vulnerable de poder patir maltractaments, sinó també per haver estat educats/des en una societat en què hi ha una gran desigualtat entorn al gènere. A més, cal tenir en compte que estan en un moment molt plàstic per modificar tots els estereotips, creences i comportaments que han interioritzat i treballar activament per tancar el cercle i evitar que aquesta ?manera de viure? se segueixi propagant. Per això des del Projecte Malva se segueix apostant per treballar en aquesta línia en diferents instituts, apropant els missatges de prevenció sobre violència de gènere i alcohol als/les joves. A partir d?avui tindrà lloc un nou cicle de tallers, en aquest cas a celebrar a l?IES Margarida Xirgu de L´Hospitalet durant tota aquesta setmana. Demà dimarts tindrà lloc un segon taller i el dijous, dia 20, un tercer. Tots aquests tallers estaran adreçats a alumnes de 4rt de l?ESO. D?altra banda, l?IES Pedraforca, també de L´Hospitalet, acollirà dos tallers més, destinats a estudiants de 3er d? ESO. Aquests tallers se celebraran els propers dies 21 i 28 de novembre.

L?alcohol és una variable molt vinculada a la violència familiar i és, sens dubte, la droga que més sovint es relaciona amb aquest tipus de violència. Es tracta d?un conjunt de conductes agressives (físiques, sexuals, emocionals i econòmiques) que estableixen i mantenen una relació de domini i control d?una persona sobre una altra (els col?lectius més vulnerables són les dones, nens, adolescents i les persones grans). Per això, es planteja la necessitat de poder portar a terme accions formatives on es treballin activament aquests conceptes amb els/les alumnes, i considerem que el medi escolar és el lloc idoni tant perquè l?escola ens proporciona una seqüència temporal ben planificada com és el curs escolar, com perquè des de l?escola s?assumeix la responsabilitat de l?educació dels nens i nenes (no només tenint en compte el temari curricular) que els pares han delegat en la institució escolar.

Els objectius d?aquestes accions formatives consisteixen a fomentar la presa de consciència de les desigualtats relacionades amb el gènere, proporcionar models de comportaments alternatius a la discriminació tenint en compte la variable gènere, i informar sobre l?alcohol com a facilitador de comportaments.

Quant a la metodologia, serà activa-participativa, amb gran èmfasi en la creació d?un ambient favorable i distès com a eina per afavorir la construcció d?aprenentatges significatius per part de les persones que realitzin el taller. Es portaran a terme dinàmiques i activitats que requereixin la participació dels assistents (role playing, dramatitzacions, jocs, dinàmiques de grup...) i el contingut del qual s?orientarà en tot moment a les necessitats plantejades. És a dir, tot i que hi haurà un guió determinat dels temes o habilitats que s?abordaran durant cada sessió, la forma de portar-les a terme s?adaptarà en cada moment a les necessitats plantejades i a les dificultats que vagin sorgint al llarg de cada sessió.

D?altra banda, el programa Malva planteja la necessitat de poder intervenir amb els alumnes al llarg de tot el curs escolar, amb la finalitat de treballar d?una manera més exhaustiva la prevenció de la violència de gènere.

El Projecte Malva està subvencionat tant per entitats estatals (Plan Nacional sobre Drogas) com locals (Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana). En cas que publiqueu la notícia sobre el projecte, us agrairia que ens ho comuniquéssiu per poder fer un seguiment de la divulgació. Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o informació.

___________________________________________

Barcelona, 17 de noviembre de 2008 ? El Proyecto Malva de la Fundación Salud y Comunidad ofrece a partir de hoy tres talleres de prevención de la violencia de género asociada al abuso del alcohol en el IES Margarida Xirgu de L´Hospitalet (Barcelona), dada la gran acogida que están teniendo estas acciones formativas en otros institutos por parte de alumnos/as y docentes. Estos talleres están destinados a alumnos/as de 4º de la ESO. Por otra parte, el IES Pedraforca, también de L´Hospitalet, acogerá otros dos talleres, dirigidos en esta ocasión a estudiantes de 3º la ESO, a finales del presente mes. El Proyecto Malva es un programa subvencionado por la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana y el Plan Nacional sobre Drogas.

Los y las adolescentes son una población fundamental a la que debe ser dirigida la labor preventiva del Programa Malva, no tan solo por ser uno de los colectivos más vulnerable a poder sufrir malos tratos, sino que también por haber sido educados en una sociedad en la que existe una gran desigualdad entorno al género. Además, hay que tener en cuenta, que están en un momento muy plástico para modificar todos los estereotipos, creencias y comportamientos que han interiorizado y trabajar activamente para cerrar el círculo y evitar que este ?modo de vivir se siga propagando?. De ahí que desde el Proyecto Malva se siga apostando por trabajar en esta línea en diferentes institutos, acercando los mensajes de prevención sobre violencia de género y alcohol a los/las jóvenes.

A partir de hoy tendrá lugar un nuevo ciclo de talleres, en este caso a celebrar en el IES Margarida Xirgu de L´Hospitalet durante toda esta semana. Mañana martes tendrá lugar un segundo taller y el jueves, día 20, un tercero. Todos estos talleres estarán dirigidos a alumnos/as de 4º de la ESO. Por otra parte, el IES Pedraforca, también de L´Hospitalet, acogerá otros dos talleres, destinados a estudiantes de 3º la ESO. Estos talleres se celebrarán los próximos días 21 y 28 de noviembre.

El alcohol es una variable altamente relacionada con la violencia familiar, y es, sin duda, la droga más frecuentemente relacionada con este tipo de violencia. Consiste en un conjunto de conductas agresivas (físicas, sexuales, emocionales y económicas) que establecen y mantienen una relación de dominio y control de una persona sobre la otra (siendo las mujeres, niños/ adolescentes y las personas mayores los colectivos más vulnerables).

Por ello, se plantea la necesidad de poder llevar a cabo acciones formativas donde se trabajen activamente estos conceptos con los/as alumnos/as, y consideramos que el medio escolar es el lugar idóneo tanto porque el colegio nos proporciona una secuencia temporal bien planificada como es el curso escolar, tanto como porque en él se asume el reto de asumir la responsabilidad de la educación de los niños y niñas (no tan solo teniendo en cuenta el temario curricular) que los padres delegan en la institución escolar.

Los objetivos de estas acciones formativas son fomentar la toma de conciencia de las desigualdades relacionadas con el género, proporcionar modelos de comportamientos alternativos a la discriminación, teniendo en cuenta la variable género, e informar sobre el alcohol como un facilitador de comportamientos.

En cuanto a la metodología, será activa-participativa, con gran hincapié en la creación de un ambiente favorable y distendido como herramienta para favorecer la construcción de aprendizajes significativos por parte de los asistentes al taller. Se llevarán a cabo dinámicas y actividades que requieran la participación de los asistentes (role playing, dramatizaciones, juegos, dinámicas de grupo...) y cuyo contenido se orientará en todo momento a las necesidades planteadas. Es decir, si bien existirá un guión determinado de los temas o habilidades que se abordarán durante cada sesión, la forma de llevar a cabo cada una de ellas, se adaptará en cada momento a las necesidades planteadas y a las dificultades que vayan surgiendo a lo largo de la misma.

Por otra parte, el programa Malva plantea la necesidad de poder intervenir con los alumnos/as a lo largo del todo el curso escolar, con la finalidad de trabajar de una manera más exhaustiva la prevención de la violencia de género.

El Proyecto Malva está subvencionado tanto por entidades estatales (Plan Nacional sobre Drogas) como locales (Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana).

Destacadas

 • Nutricia impulsa la formación a médicos de familia sobre el deterioro cognitivo leve

  Ariana del Río García

  Nutricia impulsa la formación a médicos de familia sobre el deterioro cognitivo leve

  Leer más
 • Se presenta el primer análisis provisional del estudio PROSPER con mogamulizumab en pacientes con LCCT

  Ariana del Río García

  Se presenta el primer análisis provisional del estudio PROSPER con mogamulizumab en pacientes con LCCT

  Leer más
 • Roche revela su última innovación para la monitorización continua de glucosa (MCG) con capacidades predictivas en el 35º Congreso de la Sociedad Española de Diabetes (SED)

  Verónica SF

  Roche revela su última innovación para la monitorización continua de glucosa (MCG) con capacidades predictivas en el 35º Congreso de la Sociedad Española de Diabetes (SED)

  Leer más

Newsletter

Suscríbete para conocer las novedades del mundo farmacéutico y sanitario.

¿Qué es?

FarmaNews pone a disposición de los medios y departamentos de comunicación, un canal para publicar notas de prensa y convocatorias del mundo sanitario y farmacéutico.

Contacto

C/ Pau Clarís, 21, local 2
08780, Pallejà, Barcelona